Regulamin Sklepu Internetowego

z dnia 25 grudnia 2014 roku.Sklep internetowy Madame Velo, działający pod adresem www.mmevelo.com, jest prowadzony przez Lavo Sp.z o.o. z siedzibą w Poznaniu os. .Kosmonautów 7/9, 61-624  wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000503880, płatnika podatku od towarów i usług o numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 9721248893

§1.  Postanowienia Ogólne

 1. Sklep internetowy Madame Velo, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Europy oraz innych wybranych krajów.
 2. W Sklepie Internetowym Madame Velo są sprzedawane wyłącznie towary oryginalne. Informacje na temat swojej oferty sklep zamieszcza na stronie www.mmevelo.com
 3. Ilekroć w niniejszym regulaminie pojawiają się następujące zwroty należy przez nie rozumieć:
  • Konsument – osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Klient – konsument, jak i inna osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów za pośrednictwem sklepu.
  • Lavo Sp.z o.o. z siedzibą w Poznaniu os. .Kosmonautów 7/9, 61-624  wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznań, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000503880
  • kc- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.1964.16.93).

§2. Realizacja zamówień

 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę www.mmevelo.com lub drogą mailową na adres madame@mmevelo.com przez 24 godziny na dobę.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest:
  • w przypadku zamówień składanych przez stronę www.mmevelo.com – prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia
  • w przypadku zamówień składnych e-mailem – kompletne zamówienie powinno zawierać: nazwę produktu lub produktów z ich kodami, ilościami oraz wybranym kolorem (jeżeli dany produkt posiada więcej niż jedną wersję kolorystyczną); pełne dane teleadresowe do wysyłki – tzn. adresata (imię i nazwisko), adres dostawy (ulica, nr domu, mieszkania, kod pocztowy, miasto), telefon kontaktowy (dla kuriera), wybór formy płatności – za pobraniem lub przelewem. W przypadku zamówień składanych e-mailem nie ma możliwości płatności online i kartą.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie główny. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). Dotyczy to także produktów w danej chwili niedostępnych na stronie sklepu. Ekspozycja sklepu internetowego nie stanowi oferty w myśl art. 661 kc.
 4. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 5. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia dokumentu sprzedaży. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem e-maila pod adresem madame@mmevelo.com lub telefonicznie pod numerem telefonu 604292908.
 6. Wszystkie towary dostępne w sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości Madame Velo.

§3. Ceny towarów i formy płatności

 1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili potwierdzenia dostępności towaru przez sklep. Z tą chwilą następuje również stan związania ofertą.
 3. Klient dokonujący zakupu w sklepie może wybrać następujące formy płatności:
  • Za pobraniem – przy odbiorze przesyłki u kuriera
  • Przelewem  na rachunek bankowy : Lavo Sp. Z o.o., Os. Kosmonautów 7/9, 61-624 Poznań, MBank Nr konta: PL 96 1140 2004 0000 3502 7497 4087, Kod SWIFT: BREXPLPW. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 3 dni od daty złożenia zamówienia, w przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie sklepu.
  • Płatność kartą kredytową lub online
   Autoryzacji płatności online i kartą kredytową dokonuje profesjonalny system realizacji transakcji płatniczych online przelewy24. Klient po wybraniu opcji płatności zostaje przekierowany do serwisu, umożliwiającego autoryzację transakcji. Płatności on-line w sklepie internetowym Madame Velo są dokonywane za pośrednictwem DialCom24 Sp. z o.o., który gwarantuje bezpieczeństwo płatności w ramach platformy przelewy24.pl. Zgodnie z wymogami organizacji płatniczych, firmy oferujące płatności online powinny spełniać rygorystyczne standardy bezpieczeństwa PCI DSS. Payment Card Industry Data Security Standard to światowy standard ustalony przez organizacje płatnicze (Visa, MasterCard) w celu ochrony danych osobowych posiadaczy kart oraz informacji związanych z transakcjami dokonywanymi za pomocą kart płatniczych.Ważne!  Przesyłki opłacone przelewem, przy pomocy płatności online lub kartą kredytową są realizowane po uprzednim odnotowaniu stosownej wpłaty na koncie bankowym sklepu internetowego Madame Velo.

§4. Dostawa

 1. Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
 2. Czas realizacji zamówienia wynosi od 24 godzin do 7 dni roboczych i uzależniony jest od lokalizacji towaru w magazynach.
  Informacje o czasie realizacji znajdują się w karcie produktu, podczas składania zamówienia oraz w powiadomieniach mailowych.
 3. Przesyłki nadawane są za pośrednictwem firm kurierskich. Dostawa odbywa się w przeciągu 24 godzin wyłącznie w dni robocze.
 4. Do wartości zamówienia doliczana jest opłata za dostawę.
 5. Jeżeli Klient w chwili odbioru przesyłki zauważy, że paczka posiada uszkodzenia, powinien postępować zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. Prawo pocztowe. Zaleca się sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności kuriera oraz odmowę przyjęcia towaru.

§5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą na adres: Lavo. Sp. z o.o – Dział Zwrotów., Potrzymowo 11, 62-241 Potrzymowo lub pocztą elektroniczną na adres: madame@mmevelo.com )
 3. Klient musi wysłać jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną lub pocztą. Po otrzymaniu takiego oświadczenia prześlemy niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 6. Zwrotu płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Proszę odesłać lub przekazać zwracany produkt na adres Lavo. Sp. z o.o – Dział Zwrotów., Potrzymowo 11, 62-241 Potrzymowo niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował o odstąpieniu od niniejszej umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli odesłano rzecz przed upływem 14 dni.
 8. Klient musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę ok. 20 zł.
 9. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłaci wtedy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Zamawiającemu w wypadkach:

a) umowy o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Zamawiającego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Zamawiającego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sklep nie ma kontroli;

h) umowy, w której Zamawiający wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Zamawiający żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) umowy zawartej na aukcji publicznej;

l) umowy najmu budynku lub lokalu do celów innych niż mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Zamawiającego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy.

12. Uprawnienia wynikające z tytułu niezgodności towaru z umową nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji, o ile w odniesieniu do danych produktów została udzielona gwarancja.

 

§6. Reklamacje

 1. Zamawiający może zgłosić reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową drogą elektroniczną na adres madame@mmevelo.com
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego towaru w Sklepie (kopia paragonu, faktura)
 3. Jednocześnie należy przesłać reklamowany towar na adres: Lavo. Sp. z o.o – Dział Zwrotów., Potrzymowo 11, 62-241 Potrzymowo
 4. Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go drogą elektroniczną o sposobie jej rozstrzygnięcia.
 5. Jeżeli towar ma wadę, Klient może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub go naprawi. Ograniczenie to nie ma zastosowania jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany lub naprawy towaru.
 6. Zamawiający może zamiast zaproponowanej przez Sklep naprawy towaru żądać jego wymiany lub zamiast wymiany żądać naprawy, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.
 8. Zamiast żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, Klient ma prawo żądać wymiany lub naprawy towaru. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 9. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep – w zależności od sposobu załatwienia reklamacji – odsyła pełnowartościowy produkt na swój koszt na adres podany przez Klienta, zwraca odpowiednią część ceny w związku z jej obniżeniem lub, w przypadku odstąpienia od umowy, zwraca należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji .

§7. Ochrona Danych Osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych następuje na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Składając zamówienie w sklepie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych w tym na przesyłanie newslettera z informacją handlową.
 4. Klient może wyrazić zgodę na przekazanie swojego adresu e – mail do Lavo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep Madame Velo oraz Lavo Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie Madame Velo oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).
 5. Administratorem danych osobowych jest Lavo Sp. z o.o. Zbiór danych osobowych jest zarejestrowany w bazie Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Wykaz zbiorów dostępny jest pod adresem:http://egiodo.giodo.gov.pl/index.dhtml

§8. Postanowienia końcowe

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Lavo Sp. z o.o.. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup.
 2. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozpatrywać sądy właściwe dla siedziby Lavo Sp. z o.o.. Powyższe ograniczenie nie dotyczy sporów z Konsumentami, gdzie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.mmevelo.com Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.